Bestuur van de afdeling HCC West-Brabant

Zonder bestuur is het moeilijk om een vereniging draaiende te houden. Een paar jaar geleden zag het er naar uit, dat we met de activiteiten van HCC West-Brabant moesten stoppen. Alle bestuursleden zouden tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart aftreden. Na een kleine 10 jaar als bestuurslid was het mooi geweest. Uitzicht op liefhebbers voor een bestuursfunctie was er in eerste instantie niet. Toch is het uiteindelijk gelukt om 3 personen te vinden, die bereid waren de zaak voort te zetten.

Dit zijn:

hansvandermeerHans van der Meer:
Onze voorzitter, teruggekomen op zijn besluit om er een punt achter te zetten. Bij de verdeling van de bestuursfuncties door de andere 2 overige bestuursleden gevraagd voorzitter te worden. Daarnaast ook het verzorgen van de Agenda en publicatie van de activiteiten in de huis-aan-huis bladen. Bovendien neemt hij de functie van penningmeester waar.

jankimenaiJan Kimenai:
Onze secretaris, de man waar de zaak voor een groot gedeelte om draait. Zijn er vragen over HCC West-Brabant, e-mail onze secretaris en hij doet zijn best u snel een antwoord te geven.

ansvanvlietsalters

Ans van Vliet-Salters:
Na het overlijden van Jaques was er een nieuw bestuurslid nodig, want zonder bestuur is het moeilijk om een vereniging draaiende te houden.
Ik ben al 20 jaar erg betrokken bij HCC en hoop op een fijne samenwerking de komende tijd.